به وبسایت یوزپلنگ ایرانی خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

ارزش های یوزپلنگ ایرانی

ارزش های یوزپلنگ ایرانی

ارزش های یوز 1.    یوز مانند هر گونه جانوری دیگر از نظر ذخیره ژنتیک منحصر به فرد  است و انقراض آن کره زمین را برای همیشه از آن ذخیره ژنتیک محروم می کند. هر گونه جانوری، به ویژه پستانداران وحشی در تحقیقات علمی از جمله تحقیقات پزشکی دارویی ارزش بسیاری دا...