به وبسایت یوزپلنگ ایرانی خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

شاید تا کمتر از ۱۰ سال دیگر نشانی از یوز در ایران باقی نماند

شاید تا کمتر از ۱۰ سال دیگر نشانی از یوز در ایران باقی نماند

تغییر اقلیم، تخریب گسترده زیستگاه ها، شکار و صید بی رویه، تنوع زیستی جهان را بیش از پیش در مخاطره و نابودی قرار داده است و فشار این تهدیدها در کشورهای در حال توسعه آسیایی و آفریقایی بیش از سایر نقاط دنیاست. از این رو کنوانسیون تجارت جهانی گونه های در م...

ارائه آمار دقیق  جمعیت یوز ممکن نیست

ارائه آمار دقیق جمعیت یوز ممکن نیست

مدیر پروژه یوزپلنگ ایرانی اعلام کرد: با توجه به یافته‌های علمی ارائه آمار دقیق از جمعیت یوز در کشور ممکن نیست. کمتر از ۵۰ یوز در کشور داریم که دست کم سه ماده یوز تصویربرداری شده است. مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ ایرانی درباره مبلغ جمع‌آوری شده در کمپین ...

روزملی یوزپلنگ ایرانی

روزملی یوزپلنگ ایرانی

[cheetah] پیشنهادمیکنم متن زیر را کامل بخوانید در نهم شهریورماه ۱۳۷۳ و در یک روز گرم تابستانی، یوزپلنگ ماده به همراه سه توله‌اش برای نوشیدن آب به سوی نخلستان‌های اطراف بافق آمد، اما در میان تعدادی از مردم محلی ناآگاه محاصره می‌شود و مادر پس از مدتی مقا...

تعداد یوزپلنگ ها در ایران"از منابع مختلف"

تعداد یوزپلنگ ها در ایران"از منابع مختلف"

مدیرکل وبسایت یوزپلنگ ایرانی: همان طور که مشاهده کردید خبرها از منابع معتبر اینترنتی درباره تعدادیوزپلنگ های ایران تقریبا متفاوت است و از این رو من حدوسط آمار درنظر میگیرم که میانگین یوزپلنگ های ایران حدود45 است.،که اگر این آمار را نیز محاسبه کنیم به36...

نام های یوزپلنگ آسیایی

نام های یوزپلنگ آسیایی

برای این جانور زییا در زبانهای مختلف نامهای گوناگونی به کار رفته است. در زبان عربی یوز را "فهد" می‌نامند درحالیکه در افغانستان به آن "تازی پرنگ" (فارسی دری) و "تازی پلنگ" (پشتو) گفته می‌شود. در پاکستان نیز در زبان براهوئی به آن "یوز" گفته می‌شود. در گو...