شاید تا کمتر از ۱۰ سال دیگر نشانی از یوز در ایران باقی نماند

تغییر اقلیم، تخریب گسترده زیستگاه ها، شکار و صید بی رویه،
تنوع زیستی جهان را بیش از پیش در مخاطره و نابودی قرار داده است و فشار
این تهدیدها در کشورهای در حال توسعه آسیایی و آفریقایی بیش از سایر نقاط
دنیاست. از این رو کنوانسیون تجارت جهانی گونه های در معرض خطر انقراض
گیاهی و جانوری CITES، برای جلب توجه دولت های جهان به اوضاع حیات وحش،
برای نخستین بار دوسال قبل پیشنهاد نامگذاری چنین روزی را در تقویم زیست
محیطی جهان داد و سازمان ملل متحد نیز با پذیرش این امر روز ۳ مارس را به
این عنوان نامگذاری کرد.

به قاچاق حیات وحش پایان دهیم
«بیایید
برای حیات وحش متحد شویم، تنوع زیستی را حفظ کنیم و به قاچاق پایان دهیم.»
این بخشی از پیام دبیرکل سازمان ملل متحد برای روز جهانی حیات وحش به
جهانیان است. شعار امسال روز جهانی حیات وحش نیز «گربه های بزرگ، شکارچیانی
در معرض تهدید است»؛ گربه هایی که هنوز ۸ تای آنها در ایران زیست می کنند
اما نفس های آخرشان را می کشند و شاید تا کمتر از ۱۰ سال دیگر نشانی از یوز
در ایران باقی نماند.

با گنجاندن این روز در تقویم
رسمی سازمان ملل، اکنون مجامع بین المللی سه هدف مختلف را دنبال می کنند.
نخست آنکه با یادآوری از گونه های زیبا و متنوع گیاهی و جانوری جشنی برگزار
شود. ارتباط بین جمعیت های انسانی و حیات وحش در سراسر جهان مورد یادآوری
قرار گیرد و در نهایت، آگاهی عمومی افزایش یابد تا از این طریق ضمن اقدامی
عاجل برای مقابله با جرایم حیات وحش از اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست
محیطی این فساد گسترده در سراسر زمین کاسته شود.

مشارکت جوانان در حفاظت از حیات وحش
«به صدای جوانان گوش دهید»؛ این عنوان، شعار روز جهانی حیات وحش در سال
گذشته بود که توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد اعلام شد. این آژانس
مرتبط با محیط زیست سازمان ملل اعلام کرد: از آنجا که تقریبا یک چهارم
جمعیت دنیا سنی بین ۱۰ الی ۲۴ سال دارند، تلاش های بی شائبه ما می بایست
جوانان را به شور و وجد بیاورد. برای آنکه رهبران دنیای آتی و تصمیم گیران
آینده جهان، جوانان هستند که هم در سطح منطقه ای و هم جهانی می بایست از
حیات وحش در معرض خطر حفاظت کنند بنابراین به کارگیری و توانمند سازی
جوانان در صدر دستور کار سازمان ملل است و اهداف آن از طریق برنامه های
جوانان در سازمان ملل قابل دستیابی است.

شاید به
همین دلیل بود که در سپتامبر سال ۲۰۱۶ در هفدهمین کنفرانس اعضا سایتیس
(کنوانسیون تجارت جهانی گونه های در معرض خطر انقراض گیاهی و جانوری) در
آفریقای جنوبی، نخستین قطعنامه روز جهانی حیات وحش با عنوان «مشارکت
جوانان» در حفاظت از حیات وحش تصویب شد. سازمان ملل سال گذشته در روز جهانی
حیات وحش تلاش کرد تا جوانان جهان را تشویق کند که با هم در زمینه رفع
تهدیدات اصلی حیات وحش از قبیل مواردی چون تغییرات زیستگاه یا بهره برداری
بی رویه کوشش کنند تا هر تغییر مثبتی که می توانند ایجاد کنند. از این رو
به جهانیان اعلام کرد «امروز کاری انجام بده برای کمک به حفاظت از حیات وحش
جهان» که فردا دیر است.

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...