به وبسایت یوزپلنگ ایرانی خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

ارائه آمار دقیق  جمعیت یوز ممکن نیست

ارائه آمار دقیق جمعیت یوز ممکن نیست

[هومن جوکار مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی] مدیر پروژه یوزپلنگ ایرانی اعلام کرد: با توجه به یافته‌های علمی ارائه آمار دقیق از جمعیت یوز در کشور ممکن نیست. کمتر از ۵۰ یوز در کشور داریم که دست کم سه ماده یوز تصویربرداری شده است. مدیر پروژه حفاظت از ی...